DIN LANGE URL:

Betingelser

QURL.DK er en gratis service, som må bruges af alle. Dog vil eventuelt illigalt brug resultere i, at de pågældende 'qurler' vil blive slettet, og om nødvendigt vil de ansvarlige blive anmeldt til de relevante myndigheder. QURL.DK yder ikke garantier som gratis service, men vi forsikrer, at der ikke vil blive slettet nogle QURL'er så længe undertegnede står for sitet.